تهران
پاسداران
×
نوع ملک
آگهی فوری
وام دار

خرید خانه در: پاسداران

آپارتمان 150 متری با 3 خواب در پاسداران
آپارتمان 150 متری با 3 خواب در پاسداران
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
150 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
93 متر آپارتمان با 2 خواب در پاسداران
93 متر آپارتمان با 2 خواب در پاسداران
رهن: 120,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
93 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
155 متری در پاسداران
155 متری در پاسداران
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
155 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
95 متری خوش نقشه با امکانات در پاسداران
95 متری خوش نقشه با امکانات در پاسداران
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
95 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
140 متری با امکانات در پاسداران
140 متری با امکانات در پاسداران
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
140 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
108 متری در طبقه پنجم واقع در پاسداران
108 متری در طبقه پنجم واقع در پاسداران
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
108 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
آپارتمان 3 خوابه شیک با امکانات در پاسداران
آپارتمان 3 خوابه شیک با امکانات در پاسداران
رهن: 400,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
132 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
132 متری با امکانات در پاسداران
132 متری با امکانات در پاسداران
رهن: 400,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
132 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
آپارتمان 122 متری فول امکانات در پاسداران
آپارتمان 122 متری فول امکانات در پاسداران
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
122 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
120 متری با امکانات در پاسداران
120 متری با امکانات در پاسداران
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
120 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
110 متری با امکانات در پاسداران
110 متری با امکانات در پاسداران
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
110 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago
آپارتمان 100 متری شیک در پاسداران
آپارتمان 100 متری شیک در پاسداران
رهن: 130,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
100 متر
-
شخصی
4 months ago
4 months ago