176 متری _ دولت
تماس
محل دولت - تهران
قیمت
3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر
21,022,727 تومان
وام ندارد
متراژ‌
176 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
جهانتاب ۱۷۶متر فول بازسازی بهترین فرعی بهترین طبقه مشاعات سرپا دوجهت نور(آفتابگیر) زیر قیمت منطقه نام مشاور سپهر تلفن تماس: 02126411041 – 02122228000
گزارش مشکل آگهی
176 متری _ دولت
176 متری _ دولت
محل دولت - تهران
قیمت
3,700,000,000 تومان
متراژ‌
176 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
جهانتاب ۱۷۶متر فول بازسازی بهترین فرعی بهترین طبقه مشاعات سرپا دوجهت نور(آفتابگیر) زیر قیمت منطقه نام مشاور سپهر تلفن تماس: 02126411041 – 02122228000
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه