110 متر جهانتاب
تماس
محل دولت - تهران
قیمت
2,090,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1382
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دولت جهانتاب ۱۱۰ متر دو خواب آفتابگیر فول امکانات قیمت قابل مذاکره کد آگهی۱۰۰ نام مشاور یزدان تلفن تماس: 02122605251 - 02172451
گزارش مشکل آگهی
110 متر جهانتاب
محل دولت - تهران
قیمت
2,090,000,000 تومان
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1382
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دولت جهانتاب ۱۱۰ متر دو خواب آفتابگیر فول امکانات قیمت قابل مذاکره کد آگهی۱۰۰ نام مشاور یزدان تلفن تماس: 02122605251 - 02172451
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه
110 متر دولت
110 متر دولت
قیمت: 2,750,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-03-06T10:55:49.411141+03:30
2019-03-06T10:55:49.411141+03:30
110 متر دولت
110 متر دولت
قیمت: 2,420,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-02-24T10:48:37.907424+03:30
2019-02-24T10:48:37.907424+03:30
110 متر جهانتاب
110 متر جهانتاب
قیمت: 2,090,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-02-24T10:48:07.436443+03:30
2019-02-24T10:48:07.436443+03:30
110 متر دولت
110 متر دولت
قیمت: 2,420,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-02-20T13:22:55.441575+03:30
2019-02-20T13:22:55.441575+03:30
110 متر نوساز احتشامیه
110 متر نوساز احتشامیه
قیمت: 2,400,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-02-19T09:28:55.169833+03:30
2019-02-19T09:28:55.169833+03:30
110 متر جهانتاب
110 متر جهانتاب
قیمت: 2,090,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-02-17T10:41:26.429709+03:30
2019-02-17T10:41:26.429709+03:30
دولت ؛ سه راه نشاط
دولت ؛ سه راه نشاط
قیمت: 2,000,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-02-12T10:53:51.804631+03:30
2019-02-12T10:53:51.804631+03:30
110 متر دولت منظریه
110 متر دولت منظریه
قیمت: 2,775,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-01-23T16:25:02.626886+03:30
2019-01-23T16:25:02.626886+03:30
110 متر دولت
110 متر دولت
قیمت: 2,420,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-01-21T11:41:01.192550+03:30
2019-01-21T11:41:01.192550+03:30
دولت 110 متر سه خواب
دولت 110 متر سه خواب
قیمت: 2,300,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-01-18T17:43:47.611540+03:30
2019-01-18T17:43:47.611540+03:30
110 متر دولت جهانتاب
110 متر دولت جهانتاب
قیمت: 2,442,000,000 تومان
110 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-01-14T13:19:54.326988+03:30
2019-01-14T13:19:54.326988+03:30