۶۷ متر دولت جهانتاب
تماس
محل دولت - تهران
قیمت
1,280,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
67 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1377
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دولت جهانتاب ۶۷ متر تک خواب قدرالسهم دار حدود ۴۰ متر دسترسی مناسب کد ۱۰۴ نام مشاور یزدان تلفن تماس: 02122605251 - 02172451
گزارش مشکل آگهی
۶۷ متر دولت جهانتاب
۶۷ متر دولت جهانتاب۶۷ متر دولت جهانتاب
محل دولت - تهران
قیمت
1,280,000,000 تومان
متراژ‌
67 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1377
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دولت جهانتاب ۶۷ متر تک خواب قدرالسهم دار حدود ۴۰ متر دسترسی مناسب کد ۱۰۴ نام مشاور یزدان تلفن تماس: 02122605251 - 02172451
گزارش مشکل آگهی