پردیس 442متر
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
3 تومان
قیمت هر متر
0 تومان
وام ندارد
متراژ‌
442 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
پردیس 442متر دونبش فاز4 محله سه 4واحدی مالک هستم فروشنده واقعی
گزارش مشکل آگهی
پردیس 442متر
محل پردیس - تهران
قیمت
3 تومان
متراژ‌
442 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
پردیس 442متر دونبش فاز4 محله سه 4واحدی مالک هستم فروشنده واقعی
گزارش مشکل آگهی