پردیس فاز4 محله 3 442متر
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
1,400,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
442 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
پردیس فاز4 محله 3 442متر دونبش 4واحدی فروشنده واقعی. مالک هستم
گزارش مشکل آگهی
پردیس فاز4 محله 3 442متر
محل پردیس - تهران
قیمت
1,400,000,000 تومان
متراژ‌
442 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
پردیس فاز4 محله 3 442متر دونبش 4واحدی فروشنده واقعی. مالک هستم
گزارش مشکل آگهی