امیرآباد شمالی کلنگی 570 متری
تماس
محل امیر آباد - تهران
قیمت
21,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
37,719,298 تومان
وام ندارد
متراژ‌
570 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
بالای جلال بر 17 پاشایی 09123443290 09211926102
گزارش مشکل آگهی
امیرآباد شمالی کلنگی 570 متری
محل امیر آباد - تهران
قیمت
21,500,000,000 تومان
متراژ‌
570 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
بالای جلال بر 17 پاشایی 09123443290 09211926102
گزارش مشکل آگهی