49 متر بر بلوار نیلوفر شرقی
تماس
محل تهرانسر - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
49 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
49 متر بر بلوار نیلوفر شرقی با موقعیت اداری عالی با انباری بزرگ و کاغذ دیواری و کابینت نو و بازسازی شده در طبقه 2
گزارش مشکل آگهی
49 متر بر بلوار نیلوفر شرقی
49  متر بر بلوار نیلوفر شرقی49  متر بر بلوار نیلوفر شرقی49  متر بر بلوار نیلوفر شرقی49  متر بر بلوار نیلوفر شرقی49  متر بر بلوار نیلوفر شرقی
محل تهرانسر - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
49 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
49 متر بر بلوار نیلوفر شرقی با موقعیت اداری عالی با انباری بزرگ و کاغذ دیواری و کابینت نو و بازسازی شده در طبقه 2
گزارش مشکل آگهی