140 متری شیک در دولت
تماس
محل دولت - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
3,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
140 متری دولت با امکانات املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی
140 متری شیک در دولت
محل دولت - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
3,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
140 متری دولت با امکانات املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی