120 متری در پونک
تماس
محل دولت - تهران
رهن
90,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
120 متری پونک با امکانات املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی
120 متری در پونک
محل دولت - تهران
رهن
90,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
120 متری پونک با امکانات املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی