120 متری با 3 خواب در طبقه سوم واقع در دولت
تماس
محل دولت - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
120 متر دولت 3 خواب طبقه سوم املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی
120 متری با 3 خواب در طبقه سوم واقع در دولت
محل دولت - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
120 متر دولت 3 خواب طبقه سوم املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی