120 متری با 3 خواب در طبقه سوم واقع در دولت
تماس
محل دولت - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
120 متر دولت 3 خواب طبقه سوم املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی
120 متری با 3 خواب در طبقه سوم واقع در دولت
محل دولت - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
120 متر دولت 3 خواب طبقه سوم املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه
120 شاهين شمالي
120 شاهين شمالي
رهن: 250,000,000 تومان
رهن کامل
120 متر
-
املاک رسمی
مشاور
2019-05-14T12:03:12.472296+04:30
2019-05-14T12:03:12.472296+04:30
120 متری 3 خوابه با امکانات در پونک
120 متری 3 خوابه با امکانات در پونک
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-23T11:16:58.961537+03:30
2019-02-23T11:16:58.961537+03:30
120 متری با امکانات در پونک
120 متری با امکانات در پونک
رهن: 90,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-20T17:37:06.426347+03:30
2019-02-20T17:37:06.426347+03:30
100 متری با امکانات کامل در پونک
100 متری با امکانات کامل در پونک
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-19T10:44:12.394436+03:30
2019-02-19T10:44:12.394436+03:30
120 متری با 3 خواب در طبقه سوم واقع در دولت
120 متری با 3 خواب در طبقه سوم واقع در دولت
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-18T10:06:37.795995+03:30
2019-02-18T10:06:37.795995+03:30
120 متری در پونک
120 متری در پونک
رهن: 90,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-17T18:14:31.075092+03:30
2019-02-17T18:14:31.075092+03:30
چهارراه سرو 120متر بر اصلی
چهارراه سرو 120متر بر اصلی
رهن: 400,000,000 تومان
رهن کامل
120 متر
-
مشاور
2019-02-17T11:29:49.159718+03:30
2019-02-17T11:29:49.159718+03:30
120 متری با امکانات در پاسداران
120 متری با امکانات در پاسداران
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-10T17:42:51.189370+03:30
2019-02-10T17:42:51.189370+03:30
120 متری با 3 خواب و امکانات در دروس
120 متری با 3 خواب و امکانات در دروس
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
120 متر
-
شخصی
2019-02-10T17:42:32.992527+03:30
2019-02-10T17:42:32.992527+03:30